Βίντεο από τις σελίδες διαχείρισης των ιστοσελίδων μας.

Εδώ μπορείτε να δείτε βοηθητικά-εκπαιδευτικά βίντεο από την περιοχή διαχείρισης των ιστοσελίδων μας.
Σχεδόν σε κάθε σελίδα διαχείρισης υπάρχει ένα ή περισσότερα βίντεο που σας βοηθούν να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας της κάθε σελίδας.

Βίντεο για όλους τους τύπους ιστότοπων

Αλλάξτε στιλ στις σελίδες σας

Βήμα προς βήμα πώς να αλλάξετε στυλ στις σελίδες σας

Διαμορφώστε το σύστημα κρατήσεων σας

Βήμα προς βήμα πώς να ρυθμίσετε το σύστημα κρατήσεων σας και πώς να προσθέσετε σύστημα κρατήσεων άλλης εταιρείας

Προσθέστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην σελίδα σας

Πώς να προσθέσετε βήμα προς βήμα τα στοιχεία επικοινωνίας και τον χάρτη στον ιστότοπό σας

Add your story in your site

How to add your story in your site step by step

Configure your site languages

How to enable or disable languages, how to change your default language and how to change texts in menu

Add an event to your website

How to add an event to your website in two languages with video and image

Διαχείριση της συλλογής εικόνων

Βήμα-βήμα πως να φτιάξετε την συλλογή των εικόνων σας

Add title image to your website

Step by step how to add title image to your website

Add logos to your website

Step by step how to add logos to your website

Our Team page

Step by step how to make your team page

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση στοιχείων στην αρχική σελίδα

Βήμα προς βήμα πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε στοιχεία στην αρχική σας σελίδα

Εμφάνιση / απόκρυψη στοιχείων στο μενού της σελίδας

Βήμα προς βήμα πώς να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στοιχεία στο μενού της σελίδας

Συνδέστε τη σελίδα σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Βήμα προς βήμα πως να συνδέστε τη σελίδα σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Add slides to your website

Step by step how to add slides to your website

Provide your company name and address in many languages

How to provide your company name and address in many languages, step by step

How to add job ads to your website

Step by step how to add job and collaboration ads to your website

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις νομίσματος

Βήμα-βήμα πως να αλλάξτε τις ρυθμίσεις νομίσματος

Add welcome Image to your website

Step by step how to add a welcome image to your website

Βίντεο για ιστοσελίδες γαστρονομίας

Φτιάξτε το μενού σας

Βήμα βήμα πως να φτιάξτε το μενού σας

Identify allergies and materials in your menu

Step by step how to identify allergies and materials in your menu, how to edit allergies texts and how to disable or enable the allergies in menu

Add services to your website

Step by step how to add a service to your website with images and video, how to enable and disable external service pages

Add your opening hours to your site

How to add your opening hours to your site step by step