Βοηθητικά Βίντεο

Εδώ μπορείτε να δείτε βοηθητικά-εκπαιδευτικά βίντεο που αφορούν την περιοχή διαχείρισης των ιστοσελίδων μας.
Σχεδόν σε κάθε σελίδα διαχείρισης υπάρχει ένα ή περισσότερα βίντεο που σας βοηθούν να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας της κάθε σελίδας.
Αλλάξτε στιλ στις σελίδες σας
Βήμα προς βήμα πώς να αλλάξετε στυλ στις σελίδες σας
Διαμορφώστε το σύστημα κρατήσεων σας
Βήμα προς βήμα πώς να ρυθμίσετε το σύστημα κρατήσεων σας και πώς να προσθέσετε σύστημα κρατήσεων άλλης εταιρείας
Φτιάξτε το μενού σας
Βήμα βήμα πως να φτιάξτε το μενού σας
Διαχείριση της συλλογής εικόνων
Βήμα-βήμα πως να φτιάξετε την συλλογή των εικόνων σας
Add your story in your site
How to add your story in your site step by step
Identify allergies and materials in your menu
Step by step how to identify allergies and materials in your menu, how to edit allergies texts and how to disable or enable the allergies in menu
Configure your site languages
How to enable or disable languages, how to change your default language and how to change texts in menu
Add an event to your website
How to add an event to your website in two languages with video and image
Add services to your website
Step by step how to add a service to your website with images and video, how to enable and disable external service pages
Προσθέστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην σελίδα σας
Πώς να προσθέσετε βήμα προς βήμα τα στοιχεία επικοινωνίας και τον χάρτη στον ιστότοπό σας
Add your opening hours to your site
How to add your opening hours to your site step by step
Our Team page
Step by step how to make your team page
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση στοιχείων στην αρχική σελίδα
Βήμα προς βήμα πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε στοιχεία στην αρχική σας σελίδα
Εμφάνιση / απόκρυψη στοιχείων στο μενού της σελίδας
Βήμα προς βήμα πώς να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στοιχεία στο μενού της σελίδας
Συνδέστε τη σελίδα σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Βήμα προς βήμα πως να συνδέστε τη σελίδα σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Add title image to your website
Step by step how to add title image to your website
Add logos to your website
Step by step how to add logos to your website
Add slides to your website
Step by step how to add slides to your website
Provide your company name and address in many languages
How to provide your company name and address in many languages, step by step
How to add job ads to your website
Step by step how to add job and collaboration ads to your website
Add welcome Image to your website
Step by step how to add a welcome image to your website
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις νομίσματος
Βήμα-βήμα πως να αλλάξτε τις ρυθμίσεις νομίσματος