Φιλοξενία ιστοσελίδων στην Patlis.com

Στην Patlis.com έχετε απεριόριστη κίνηση, web mail και 10 λογαριασμούς email. Αποκτήστε πλεονέκτημα ασφάλειας με δωρεάν SSL και 99,9% χρόνο ομαλής λειτουργίας. Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών φιλοξενίας, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Φιλοξενία ιστοσελίδων στην patlis.com
Τύπος διακομιστή
Windows
Χώρος στο δίσκο
10 GB
Κίνηση
Απεριόριστη
Domains
Απεριόριστα
Προσθήκη Domain
Από την περιοχή διαχείρισης
Email
E-Mail (POP3/IMAP)
10 / Domain
E-Mail - Υπηρεσία
Web mail
Web mail διαχείριση
E-mail από κινητά τηλ.
Ασφάλεια
SSL πιστοποιητικό
Δωρεάν
X-Content-Type-Options
Referrer-Policy
X-Powered-By
Καταργήθηκε
X-Xss-Protection
X-Frame-Options
Content-Security-Policy