Φιλοξενία ιστοσελίδων

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών φιλοξενίας, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τύπος διακομιστή
Windows
Χώρος στο δίσκο
10 GB
Κίνηση
Απεριόριστη
Domains
Απεριόριστα
Προσθήκη Domain
Από την περιοχή διαχείρισης
Email
E-Mail (POP3/IMAP)
10 / Domain
E-Mail - Υπηρεσία
Web mail
Web mail διαχείριση
E-mail από κινητά τηλ.
Ασφάλεια
SSL πιστοποιητικό
Δωρεάν
X-Content-Type-Options
Referrer-Policy
X-Powered-By
Καταργήθηκε
X-Xss-Protection
X-Frame-Options
Content-Security-Policy