Φιλοξενία ιστοσελίδων

Παρέχουμε υπηρεσίες φιλοξενίας ΜΟΝΟ σε πελάτες που έχουν ιστοσελίδες από την εταιρεία μας.
Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών φιλοξενίας, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Τύπος διακομιστή
Windows
Χώρος στο δίσκο
10 GB
Κίνηση
Απεριόριστη
Domains
Απεριόριστα
Προσθήκη Domain
Από την παριοχή διαχείρισης
Email
E-Mail (POP3/IMAP)
10 / Domain
E-Mail - Υπηρεσία
Web mail
Web mail διαχείριση
E-mail από κινητά τηλ.
Ασφάλεια
SSL πιστοποιητικό
Δωρεάν
X-Content-Type-Options
Referrer-Policy
X-Powered-By
Καταργήθηκε
X-Xss-Protection
X-Frame-Options
Content-Security-Policy
Ετήσιο κόστος φιλοξενίας € 49,00
Αν είστε ήδη πελάτης