Η ομάδα της Patlis.com

Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία στην πληροφορική. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών on-line μάρκετινγκ όπως SEO, διαχείριση βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη ιστοσελίδων, διαχείριση διακομιστών κ.λπ. Αλλά αυτό που μας ξεχωρίζουμε είναι η αγάπη, το πάθος και η αφοσίωσή μας στη δουλειά μας και στους πελάτες μας.
Ioannis Patlis

Ioannis Patlis

CEO (Germany)

Christian Stein

Christian Stein

Software developer

Niklas Becker

Niklas Becker

Software developer

Jonas Bauer

Jonas Bauer

Database administrator

Martina Neumann

Martina Neumann

Project manager

Heike Pfeiffer

Heike Pfeiffer

Customer Support

Lisa Müller

Lisa Müller

Accounting